Acasa Tehnologie Operatori in PHP

Operatori in PHP

by Dragos Schiopu

>Operatori aritmetici
$a + $b adunare
$a – $b scădere
$a * $b înmulţire
$a / $b împărţire
$a % $b modulo

Operatori de atribuire
$a = 3; //$a primeşte valoarea 3
$a += 5; //$a ia valoarea 8, adica 3 + 5.
$c = ($b = 4) + 5; //$b primeşte valoarea 4, iar $c valoarea 9
$b = „Hello „;
$b .= „There!”; //atribuie lui $b valoarea „Hello There!”, este echivalent cu $b = $b . „There!”;

Operatori la nivel de bit
$a & $b Şi
$a | $b Sau
$a ^ $b Sau-Exclusiv
~ $a Not (Negare)
$a << $b Rotire la stanga (mută biţii lui $a cu $b poziţii spre stânga) $a >> $b Rotire la dreapta (mută biţii lui $a cu $b poziţii spre dreapta)

Operatori de comparare
$a == $b egal cu
$a === $b identic cu
$a != $b diferit
$a <> $b diferit
$a !== $b neidentic
$a < $b mai mic $a > $b mai mare
$a <= $b mai mic sau egal $a >= $b mai mare sau egal

Operatori de incrementare/decrementare
++$a Pre-incrementare (adună 1 la $a, apoi returnează $a)
$a++ Post-incrementare (returnează $a, apoi adună 1 la $a)
–$a Pre-decrementare (scade 1 din $a, apoi returnează $a)
$a– Post-decrementare (returnează $a, apoi scade 1 din $a)

Operatori logici
$a and $b Şi
$a or $b Sau
$a xor $b Sau-Exclusiv
! $a Not (Negare)
$a && $b Şi
$a || $b Sau

s-ar putea sa-ti placa