Acasa Tehnologie Functii de prelucrare a fisierelor in PHP

Functii de prelucrare a fisierelor in PHP

by Dragos Schiopu

PHP

>resource fopen ( string filename, string mode [, int use_include_path [, resource zcontext]]) – deschide un fişier sau un URL. Primul parametru este numele fişierului, iar al doilea este modul de deschidere. use_include_path poate fi setat ‘1’ sau TRUE dacă se face căutarea şi în include_path.

Exemple:

<?php $handle = fopen("fis.txt","r"); $handle = fopen("include/date.dat","w"); $handle = fopen("../agenda.txt","w+r"); $handle = fopen("fisier.txt","a"); $handle = fopen ("ftp://user:password@example.com/somefile.txt","w"); ?>

string fread ( resource handle, int length) – citeşte până la lenght bytes de la pointerul poziţionat în fisierul referit de handle sau până la sfârşitul de fisier.

Exemple:

<?php $filename = "fisier.txt"; $handle = fopen ($filename, "r") or die("Eroare la deschidere"); $contents = fread ($handle, 1024); fclose ($handle); ?>

int fwrite ( resource handle, string string [, int length]) – scrie şirul de caractere string în fişierul referit de handle. Dacă parametrul length există scrierea se va întrerupe după ce au fost scrise length caractere sau s-a ajuns la sfârşitul şirului de caractere. Funcţia returneaza numarul de bytes scrişi sau FALSE dacă apare o eroare.

Exemple:

<?php $filename = 'ex2.txt'; $text = "O linie singura linien"; $handle = fopen($filename, "w") or die("Eroare la deschidere"); fwrite($handle, $text); fclose($handle); print "Success, am scris $text in fisierul $filename"; ?>

s-ar putea sa-ti placa