Acasa Tehnologie Exemple interogari baza de date PostgreSQL si lucru cu obiecte

Exemple interogari baza de date PostgreSQL si lucru cu obiecte

by Dragos Schiopu

postgresql

>Conectare bd, afisare inregistrari dintr-o tabela, inchidere conexiune

<?php $con_string='host=localhost port=5432 dbname=nume_baza_de_date user=nume_utilizator password=parola_acces’; @pg_connect($con_string) or die("Eroare conectare BD!"); $result=pg_exec("select * from ceva"); print ' Inregistrari='.pg_num_rows($result); while($row=pg_fetch_array($result)) print $row['id'].' '; pg_close(); ?>

Conectare bd, creare large object, salvare imagine

<?php $con_string='host=localhost port=5432 dbname=nume_baza_de_date user=nume_utilizator password=parola_acces’; @pg_connect($con_string) or die("Eroare conectare BD!"); //citire imagine din fisier $fisier=fopen($cale,"r") or die("Eroare deschidere fisier!"); //$cale=calea //catre imagine, de ex: http://www.ceva.ro/imagine.jpg sau C:imaginia.jpg $buffer=fread($fisier,filesize($cale)); fclose($fisier); pg_exec("begin"); $id=pg_lo_create(); //$id este id-ul large object-ului, acesta trebuie salvat //pentru utilizari ulterioare (stergeri, afisari,modificari) //pg_exec("insert into imagini values($id)"); //prelucrarea id-ului $obiect=pg_lo_open($id,"w"); //deschidere obiect in modul scriere pg_lo_write($obiect,$buffer); pg_lo_close($obiect); pg_exec("commit"); pg_close(); ?>

Afisare imagine din bd

<?php $con_string='host=localhost port=5432 dbname=nume_baza_de_date user=nume_utilizator password=parola_acces’; @pg_connect($con_string) or die("Eroare conectare BD!"); pg_exec("begin"); $rezultat=pg_lo_open($id_imagine,"r"); //se precizeaza id-ul furnizat la crearea large object-ului header("Content-type: Image/jpeg"); pg_lo_read_all($rezultat); pg_lo_close($rezultat); pg_exec("commit"); pg_close(); ?>

Stergerea unui large object

<?php $con_string='host=localhost port=5432 dbname=nume_baza_de_date user=nume_utilizator password=parola_acces’; @pg_connect($con_string) or die("Eroare conectare BD!"); pg_exec("begin"); pg_lo_unlink($id); //se precizeaza id-ul furnizat la crearea large object-ului pg_exec("commit"); pg_close(); ?>

s-ar putea sa-ti placa