Acasa Tehnologie Conversia număr <-> string în JavaScript

Conversia număr <-> string în JavaScript

by Dragos Schiopu

>JavaScript suportă 2 tipuri de conversie: implicită şi explicită. Implicită înseamnă că, conversia se realizează în timpul execuţiei din script fără vreo intervenţie din partea utilizatorului. Explicită înseamnă că utilizatorul participă la conversie prin lansarea în execuţie a unei funcţii sau proceduri care execută acest pas. Sunt disponibile câteva funcţii care folosesc la conversie.

1. Conversia Implicită

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
var nX = 2
// conversie implicita
document.write(nX)
</script>
</head>
<body></body>
</html>

2. Conversia Explicită

<html>
<head>
<script type="text/ javascript ">
var strX = "2"
var nX = parseInt(strX) // apel functie ParseInt()
document.write("parseInt: "+ nX + "<br/>")
strX = "2.7"
nX = parseFloat(strX) // apel functie ParseFloat()
document.write("parseFloat: "+ nX + "<br/>")

strX = "2"
nX = strX.toString() –apel functie toString()
document.write("toString: " + nX + "<br/>")

nX = 3.149087
nX = nX.toFixed(2) // apel functie toFixed()
document.write("toFixed: " + nX + "<br/>")

nX = 3.149087
nX = nX.toPrecision(2) // apel functie toPrecision()
document.write("toPrecision: " + nX + "<br/>")

nX = 3.149087
nX = nX.toExponential(2) //apel functie toExponential()
document.write("toExponential: " + nX + "<br/>")

nX = 3.149087
nX = nX.toLocaleString(2) // apel functie toLocaleString()
document.write("toLocaleString: " + nX + "<br/>")
// +
strX = "99" + 1
document.write("+: " + strX + "<br/>")
// -
strX = "100" - 1
document.write("-: " + strX + "<br/>")
</script>
</head>
<body></body>
</html>

3. Operatorii + şi –

În JavaScript, atunci când se folosesc operatorii + şi –, nu se converteşte automatvalorile numerice în string-uri. Următoarele exemple vor demonstra asta:
// +
strX = „99” + 1 // Întoarce 991
// –
strX = „100” – 1 // Întoarce 99

De reţinut că operator + se foloseşte şi pentru concatenarea de string-uri!

4. Funcţii

Nume
Descriere
parseInt converteşte un string într-un număr întreg
parseFloat converteşte un string într-un număr real
toString converteşte un număr într-un string
toFixed returnează numărul de caractere de după virgulă
toPrecision returnează numărul total de caractere
toExponential returnează numărul în notaţie exponenţială
toLocaleString Converteşte un număr într-un string cu format local

s-ar putea sa-ti placa