Acasa Tehnologie Anagramare

Anagramare

by Dragos Schiopu

>Verifica daca 2 cuvinte citite dintr-un fisier text
sunt sau nu anagramate.

program anagrame;
var f:text;
s,t:string;

{functia verif verifica daca cele 2 cuv sunt sau nu anagramate
Pentru asta, se verifica daca fiecare caracter din
primul cuv se regaseste in al doilea, iar daca se gaseste se
sterge din al doilea}

function verif(s,t:string):boolean;
var ok:boolean;
i:integer;
begin
ok:=true;
for i:=1 to length(s) do
if pos(s[i],t)<>0 then delete(t,pos(s[i],t),1)
else ok:=false;
verif:=ok;
end;

begin
assign(f,'anagr.txt');reset(f);
readln(f,s);readln(f,t);
close(f);
if length(s)<>length(t) then writeln('Cuvintele nu au aceeasi dimensiune')
else
if verif(s,t)=true then writeln('Cuvintele sunt anagramate')
else writeln('Cuvintele nu sunt anagramate');
readln;
end.
{by Admin PascalZone.uv.ro}

{Se foloseste un fisier text, anagr.txt, ce contine:
pe prima linie, primul cuvant
pe a doua linie, al doilea cuvant}

s-ar putea sa-ti placa