Acasa Tehnologie Algoritmul lui Prim

Algoritmul lui Prim

by Dragos Schiopu

>

//Prim
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
# include <values.h>

typedef struct min
{
int lin,col;
}min;
int n,a[50][50],m[50][50];

void afisare(int a[50][50],int n)
{
int i,j;
for(i=1;i<=n;i++)
{
for(j=1;j<=n;j++)
printf("%6d",a[i][j]);
printf("n");
}
}

int in(int v[50],int n,int x)
{
for(int i=1;i<=n;i++)
if (v[i]==x) return 1;
return 0;
}

min minim(int v[50],int k)
{
min min0;int i,j;
int min1=MAXINT;
for(i=1;i<=k;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
if (m[v[i]][j]<min1 && m[v[i]][j]!=0 && in(v,k,j)==0)
{
min0.lin=v[i];
min0.col=j;
min1=m[v[i]][j];
}
return min0;
}

void main(void)
{
int t[50][50],vec[50],i,j,v,s,k,x,y;
FILE *f;
clrscr();
f=fopen("graf.in","r");
fscanf(f,"%d",&n);
for(i=1;i<=n;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
fscanf(f,"%d",&a[i][j]);
printf("n graful are %d noduri,matricea sa de adiacenta fiind:n",n);
afisare(a,n);
for(i=1;i<=n;i++) m[i][i]=0;
for(i=1;i<n;i++)
for(j=i+1;j<=n;j++)
if (a[i][j]==1)
{
printf("n cat este costul muchiei (%d %d)?",i,j);
scanf("%d",&m[i][j]);
m[j][i]=m[i][j];
}
else
{
m[i][j]=1000;
m[j][i]=1000;
}
printf("n matricea costurilor este :n");
afisare(m,n);
printf("introduceti un nod v (1<=v<=%d)",n);
scanf("%d",&v);
for(i=1;i<=n;i++)
for(j=1;j<=n;j++) t[i][j]=0;
k=1;vec[k]=v;
for(i=1;i<n;i++)
{
x=minim(vec,k).lin;
y=minim(vec,k).col;
t[x][y]=m[x][y];
t[y][x]=t[x][y];
m[x][y]=1000;
m[y][x]=1000;
k++;
vec[k]=y;
}
printf("arborele de cost minim rezultat este:n");
afisare(t,n);
getch();
}

s-ar putea sa-ti placa