Acasa Regulament concursuri DigiPedia.ro

Regulament concursuri DigiPedia.ro

by Dragos Schiopu

Art.1 – Organizatorii concursului

1.1. Organizatorul concursurilor de pe DigiPedia.ro este S.C. Nanotel SRL, societate romana cu sediul in Ploiesti, str. Aleea Scolii nr.8 bl.50 sc.A, ap.10, jud. Prahova, inmatriculata la Registrul Comertului sub J29/1388/2002, avand CUI 15064347, atribut fiscal RO.

1.2 Scopul acestui regulament este acela de a stabili conditiile de participare la concursurile DigiPedia.ro si modul in care se primesc premiile.

1.3. In cazul in care concursul este organizat de o terta parte, aceasta poate folosi acest regulament ca regulament de baza al concursurilor organizate de catre ea, la care poate aduce puncte suplimentare specifice.

1.4. Numele castigatorilor campaniei vor fi publicate pe DigiPedia.ro .

Art.2 – Temeiul legal

2.1. Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3 – Durata concusului, locul de desfasurare si dreptul de participare la concurs

3.1. Campania se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei.

3.2. Participantii la concurs, numiti si concurenti, trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana.

3.3. Perioada de desfasurare a concursului este specificata si publicata pe DigiPedia.ro .

3.4. Varsta minima de participare la concurs este de 18 ani impliniti in ziua inceperii concursului.

3.5. Angajatii Organizatorului si rudele de grad 1, 2 si 3 ale acestora nu au dreptul sa participe la concurs.

Art. 4 Conditii de participare

4.1. Prin inscrierea la concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor prezentului regulament si ale legislatiei aplicabile in Romania. Legea aplicabila este legea romana.

4.2. Este eligibil pentru a participa la concurs orice cititor al blogului.

4.3. Adresa de e-mail va fi folosita ulterior pentru orice fel de comunicare legata de campanie.

4.4. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte si conforme cu realitatea.

Art. 5 – Desfasurarea concursului

5.1.  In cadrul concursului, participantii trebuie sa indeplineasca cererile specifice respectivului concurs.

Art. 6 – Premii si contestatii

6.1. Orice problema intampinata de un participant in desfasurarea concursului se va aduce la cunostinta Organizatorului prin e-mail la adresa: office@nanotel.ro .

6.2. Raspunsurile sau hotararile Organizatorului sunt definitive si irevocabile si au caracter obligatoriu pentru fiecare dintre Participanti.

6.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a raspunde doar acelor solicitari pe care le considera justificate.

6.4. Dupa afisarea rezultatelor, participantii pot depune, in atentia organizatorului, contestatii in maxim 24 ore de la afisarea castigatorului/castigatorilor. Toate contestatiile depuse ulterior celor 24 de ore, nu se vor lua in considerare.

6.5. Acordarea premiilor se face in maxim 30 de zile de la anuntarea castigatorului.

6.6. Premiile sunt specificate in articolul care anunta concursul.

6.7. Premiile pot fi castigate de orice participant care respecta conditiile de desfasurare ale concursului.

6.8. In cazul in care un premiu nu poate fi acordat castigatorului ales, acesta va fi acordat altui participant la concurs sau in cadrul unui viitor concurs.

6.9. Castigatorii sunt anuntati in cadrul articolului care anunta concursul printr-un update.

6.10. Premiul acordat nu se poate inlocui cu alte beneficii.

6.11. Organizatorul va contacta prin e-mail castigatorul, folosind datele de contact oferite la inscrierea in concurs, in maxim 3 zile lucratoare de la desemnarea acestuia.

6.12. Daca in urma acestor incercari, castigatorul nu poate fi contactat sau acesta refuza premiul, se va desemna un alt castigator, folosind mecanismul specificat la pct. 6.8.

6.13. Prin inregistrarea in campanie, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare, in cazul castigarii oricaruia dintre premii.

Art. 7 – Validarea castigatorilor

7.1 Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor si ii va descalifica sau elimina pe cei a caror activitate in cadrul campaniei o considera drept frauda.

7.2. Participantul accepta prin prezentul Regulament faptul ca nu are dreptul la niciun fel de explicatie din partea Organizatorilor in momentul in care acestia considera ca respectivul participant a folosit metode frauduloase. Astfel ca orice tentativa de fraudare atrage dupa sine eliminarea din concurs a participantului in cauza.

7.3. Deciziile de eliminare din concurs sunt definitive, participantul nemaiputandu-se reinscrie in prezentul concurs.

7.4. Pentru revendicarea premiului, castigatorul trebuie sa raspunda la e-mailul trimis de Organizator in maxim 7 zile.

Art. 8 – Taxe si impozite

8.1. In numele fiecarui castigator, Organizatorul campaniei va vira la Bugetul de Stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

8.2. Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia celui de la punctul 8.1.

Art. 9 – Dispozitii finale

9.1. Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 si legislatia romana privind comunicarile comerciale, iar Organizatorul se angajeaza sa indeplineasca toate conditiile stabilite de lege, aplicabile concursului, pentru protectia drepturilor consumatorilor participanti.

9.2. Prin inscrierea la concurs si completarea datelor personale in formularele de inscriere, participantii sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse in baza de date a Organizatorului si isi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie utilizate in orice mod permis de legea 677/2001, sa primeasca mesaje de informare sau comerciale la adresele de e-mail mentionate in comentarii sau in alte zone ale blogului.

9.3. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Organizatorului, printr-o solicitare scrisa, datata si semnata. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

9.4. In caz de forta majora, Organizatorul poate lua decizia incetarii desfasurarii concursului in orice moment si va informa in cel mai scurt timp participantii.

9.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la acest concurs din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet s.a.

9.6. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru datele personale incorecte furnizate de catre participanti sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la concurs si care se afla in afara culpei Organizatorului.

9.7. Datele personale ale castigatorilor vor ramane in contabilitatea Organizatorului, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.

9.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare.